PROJEKTY ZREALIZOWANE

– Wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, wody bytowej, kanalizacji i p.poż. – aranżacja Krajowej Izby Fizjoterapeutów w budynku Nowogrodzka Square w Warszawie.

– Wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, wody bytowej, kanalizacji – aranżacja AXA w budynku Lixa B w Warszawie.

– Wykonanie sieci oraz instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody, kanalizacji oraz kotłowni gazowej) w budynku rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Gocławiu, gmina Pilawa.

– Wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej oraz centralnego ogrzewania – aranżacja części parteru w budynku Neopark w Warszawie.

– Wykonanie przyłączy i instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz gazu wraz z kotłownią w budynku Komisariatu Policji w Mrozach

– Wykonanie przyłączy i instalacji wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania w budynku po dawnej aptece ze zmianą sposobu użytkowania w Kałuszynie.

– Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych w czterech budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Wólka Mińska, gm. Mińsk Mazowiecki wraz z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji sanitarnej oraz budową przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych dla potrzeb obsługi w/w budynków.

– Wykonanie instalacji wody, p. poż. oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zespole trzech budynków handlowo–usługowych HopStop wraz ze stacją paliw i myjnią przy ul. Partyzantów i ul. Kraszewskiego w Siedlcach

– Wykonanie instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, wody bytowej oraz kanalizacji – aranżacja powierzchni piętra +5 w budynku PROXIMO II

– Wykonanie instalacji wody, kanalizacji, gazu, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kotłowni gazowej wraz z budową przyłączy wody, kanalizacji oraz wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i p.poż. dla budynku usługowego – salon samochodowy HONDA w Warszawie

– Wykonanie instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania wraz z budową przyłączy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wody w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie

– Kompleksowe wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wody bytowej, p.poż., kanalizacji, c.o., c.t. wraz z kotłowniami) dla potrzeb Parku Handlowego, w skład którego wchodzą – cztery parterowe budynki usługowo – handlowe zlokalizowane w miejscowości Stojadła, gmina Mińsk Mazowiecki

– Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, technologii kotłowni olejowej, wod-kan i cwu wraz z przyłączami) w budynku Hali Sportowej z łącznikiem w miejscowości Mistów, gmina Jakubów.

– Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych dla warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Górskiej 39 w Nowym Dworze Mazowieckim.

– Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci preizolowanej międzyobiektowej, kotłowni na paliwo stałe (pelet i zrębki) o mocy 300kW oraz na gaz propan butan o mocy 65kW, instalacji kolektorów słonecznych, gazu płynnego, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz p.poż na obiekcie należącym do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Kamieńczyka powiat Wyszkowski

– Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z przeznaczeniem na lokale zamienne, komunalne lub socjalne w Siedlcach

– Wykonanie sieci cieplnej w ramach realizacji siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 – Etap I

– Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych w zakresie przyłącza cieplnego, wodociągowego, kanalizacyjnego oraz instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej w Przychodni Zdrowia dla dzieci i dorosłych w miejscowości Strachówka

– Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej w biurach hali DC1 na terenie Centrum Logistycznego ProLogis Park Błonie 2.

– Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie wiaty w hali ProLogis Park Błonie 2

– Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych w zakresie montażu kotłowni gazowej, instalacji gazu, centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej w rozbudowywanej części hali magazynowo – biurowej DC1 na terenie Centrum Logistycznego ProLogis Park Błonie 2.

– Wykonanie instalacji wody lodowej dla potrzeb istniejącej szkoły i nowej hali sportowej w Mrozach.

– Wymiana pieca gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Nowych Iganiach.

– Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego dla domu jednorodzinnego w Chodowie.

– Kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych w zakresie montażu kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacyjnej oraz centralnego odkurzania w domu jednorodzinnym w Siedlcach.

Komentowanie jest wyłączone